Yoga Felsefesi

YOGA FELSEFESİ
8 Basamaklı yoga yolunun ilk iki basamağı Yama ve Niyamalardır. kişi bu bölümde kendini arındırır ve güçlendirir. Eskiden guruların uygulamış olduğu sistemlerde, kişi öncelikle bu bölümlerde ustalaşır sonrasında asana yani yoga pozlarına geçermiş.  Eğer ki arınma ve güçlenme sağlanmazsa yoganın sağlayacağı etki daha az olacaktır.
1-YAMALAR
Yapılmaması gereken, uygulanıyorsa bırakılması gerekenleri anlatır. 5 maddede incelenir.
1.1 AHİMSA (ŞİDDETSİZLİK)
Yoga şiddetsiz bir yaşam öngörür. Buradaki şiddet fiziksel, zihinsel ,ruhsaldır. Beden için şiddet; onun iç dengesini bozacak olan ve sistemin dışına çıkaracak olan tüm olay ve durumlardır. Bedenin ihityacının dışında veya ihtiyaç limitinin üstünde olan durumlar şiddeti barındırır. Eğer farkedeip gerekli düzenlemeleri yapabilirsek beden huzura ve mutluluğa ulaşmaya başlar.
Mesela beden için şiddet kabul edilebilecek durumlar nelerdir?
- Beden uyamak istediğinde uyumamak ya da uykusu bitip yataktan kalkmak istediğinde tekrar uyumaya çalışmak.
- Doyduğumuz halde yemeğe devam etmek ya da bedeni aç bırakmak.
- Kıyafetlerimizin dışarıdaki havaya uygun olmaması.
- Beden için doğal olmayan, hava geçirmeyen kıyafetler seçmek.
- Omurga salığını olumsuz etkileyecek rahatsız ayakkabı seçimleri yapmak.
- Bedeni günlük yaşamda dik tutmamak (prana dağılımını engeller, beden dik olmadığında yer çekimi bedenimize daha fazla etki etmeye başlar).
- Beslenme rejiminde bazı besinleri aşırı tüketmek.
Fiziksel şiddete örnek oluşturacak şeylere bakacak olursak;
- Yeni şeyler denememek ve değişimden kaçınmak (zihin bildiklerini yaptığında kendini güvende hisseder ve bu güven alanından çıkmak onun için bir risk olarak algılar)
- Geçmiş referansları yeniden ele alıp, güncelleyebilmek (sürekli aynı travmatik anıları kendimize hatırlatarak referans noktası almak zihinsel bir şiddettir).
- Televizyon,sosyal medya vb etkilere fazlaca maruz kalmak.
-Beden ve zihin tutarlı olmak zorunda. Bu yüzden zihinsel karmaşa ve kaos bedeni de olumsuz etkiler. Burada zihinsel şiddeti durdurabilmek için gözlemci olabilir her durumu yeniden , ilk kez yaşıyormuş gibi değerlendirebilme açık fikirliliğine sahip olmalıyız. 
İçsesimiz , kalbimiz yaşam yolunda bize rehberlik etmeye, doğruyu hissettirmeye ve söylemeye çalışır.  İnsan bedeni nasıl ki hayatta kalmaya programlıysa, insan ruhu da tamlığa, bütünlüğe programlıdır. İçsesimiz bizi geliştirir ve dönüştürür. Yogada zihin sakinleşmeye başladıkça içsesimizi duymaya ve onunla bir olmaya başlarız işte böylelikle yaşamla uyumlu bağlar kurmaya yaklaşırız. Burada bahsettiğimiz duygulara ya da duyulara göre yaşamak değil. Duyguları ve duyuları da dengeye getirerek dinginlikle kalabilmektir.
1.2 SATYA (DÜRÜSTLÜK)
Konuşmadan evvel düşün.
Gereği var mı?
Gerçek mi?
Şefkat barındırıyor mu?
Kimseyi incitebilir mi?
Sessizliği bozacak kadar değerli mi?
                                                       Sai Baba
Sözlerimizde, düşüncelerimizde ve davranışlarımızda düsürst olmamızı ifade eder. Fakat bu noktada en önemli olansa kendimize karşı dürüst olabilmemiz. Çoğu zaman kendimizi (kötü olarak düşündüğümüz yönlerimizi ve duygularımızı toplum tarafından kabul görmeyecek diye) bile kandırmaya çalışabiliyoruz.  Oysa sadece hayranlık uyandıracak yönlerimiz mi var? Kötü ya da iyi olarak yargılamak zihnin eiketleridir. Neyin iyi , neyin kötü olduğunu bilemeyiz. Biz tam ve bütünüz. Detaylı ve yargısız düşündüğümüzde mizacımızın da , davranışlarımızın da dengede olduğunu fark ederiz. Doğada iyi ya da kötü yoktur. Her şey olması gerektiği gibidir.
1.3 ASTEYA (ÇALMAMA)
Başkasının malına sahip olma isteği, göz dikmek, el koymak, bir şeyi izinsiz almak, ödünç alınan mala kötü davranmak, bilgi ve emei çalmak vb davranışlardan uzak durmak.
Asteya ilk olarak niyetten başlar. Düşüncelerimiz, sözlerimiz, daranışlarımız vb her şey bir oluşumdur ve hiçbir enerji evrende kaybolmaz. Burada anlatılan bifiil çalma eyleminden ziyade öncesinde oluşan arzu ve niyette saflaşma çabasıdır.
Ödünç alınan bir nesneyi zamanındandan geç teslim edimesi , nesneye ve varlığa gereken özenin gözterilmemesi ve el konulması da bir asteyaya örnektir.
Burada en önemli bulduğum ve üzerinde çalışılması ivedi olan asteya 'başkasının mutluluğunu çalma' davranışı. Egoyu eğitme üzerinde çalışılmadıysa bizden daha mutlu olan ve daha iyi durumda olan insanların mutluluğunu çalmaya çalışabiliriz. Bu genel bilinçaltı oluşumu olarak tüm insanlarda işleyen bir süreçtir. Bir başkasına huzurunuzu ve mutluluğunuzu çaldırmamak adına dikkatli davranmamız da başka bir felsefi konu olan Tapas yani ateşli çabada ele alınacaktır.
1.4 BRAHMAÇARYA (TENSEL ZEVKLERİN DENETİM ALTINA ALINMASI)
Yoga , cinsel yaşamımızda da özenli ve dikkatli olmamızı önerir.  Tüm sistemlerimiz enerji ile çalışır. Ve bedenimizdeki en güçlü enerji ise cinsel enerjidir. Bu enerjinin doğru kullanımı bizim bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı olumlu etkiler. Duyarsız kullanımı ise çeşitli sapkınlık ve nevrotik durumlara sebebiyet verebilir. Bu enerjiyi bastırmadan, yok saymadan özgürce salınıp gitmesine izin vermeden tutarlı ve dengeli bir yaklaşımla kullanıyor olmak önemlidir. 
Aynı zamanda bir çok kaynak bu enerjinin bizim bolluğumuzu oluşturan enerji olduğundan bahseder. Seçimlerimiz sürecimizi oluşturur.
1.5 APARİGRAHA (BİRİKTİRMEMEK)
Doğadaki her nesne ve varlık bir amaç için buradadır.Varlığının hakkını verme amacı. Evrende her şey kullanmak için vardır, bir anlam yaratırsa aktif ve onarıcı bir enerji yayar.Ama kullanılmayan nesne ölür, blokaj yaratır. Tekrar da pek canlanmazlar. O nesnenin yaşam gücünü öldürmemek için kullanmak gerekir.
Doğadaki her şey dengeden ibarettir. Almak ve vermek bu dengenin unsurlarından biridir. Hiç vermiyor, biriktirip saklıyorsak; alıyor olmak da pek bir anlam taşımayacaktır. İstiflenmiş bir dolap ile tazelenmiş ve hafiflemiş bir dolap arasındaki farkı  bir düşünün.
zihinsel olarak da ele almak gerekir. zihnimizde bir çok olay ve düşünce biriktirebiliyoruz. Kayıtlar dolar ve hatırlamak istediklerinizi hatırlamakta zorlanırsınız. Bu da yeniye adım atmamızı zorlaştırır. Kızgın olduunuz kişilere karşı duygularınızı biriktirmek kendinize ceza vermektir.
*Bu içeriktekilerin daha geniş anlamları ve nasıl uygulanabilecekleri bilgisi eğitim içeriğinde anlatılacaktır.
*Bu bilgilerde yoga felsefesi kitapları ve Alper Bayraktar 200 saatlik yoga uzmanlık eğitim kitapçığından faydalanılarak hazırlanmıştır.